Cho a,b,c,d thuộc R và a

Question

Cho a,b,c,d thuộc R và a

in progress 0
Peyton 3 tháng 2021-09-26T08:42:52+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:43:58+00:00

  Xác định trên trục số ta được:

  $\left ( a, b \right ) \cap (c, d) = \varnothing$
  $\left ( a, b \right ) \backslash (c, d) = [c, d)$

   

  0
  2021-09-26T08:44:27+00:00

  Ta có

  $$(a,b) \cap (c,d) = \varnothing$$

  $$(b,d) \backslash (a,c) = [c,d)$$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )