cho a,b khong chia hết cho 5 . chứng minh rằng a^4 + b^4 chia hết cho 5

Question

cho a,b khong chia hết cho 5 . chứng minh rằng a^4 + b^4 chia hết cho 5

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-08T17:43:11+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T17:44:47+00:00

    Đáp án: Bài toán hoàn toàn sai

    Giải thích các bước giải: bởi vì một phép thử :

    $6^4+2^4=1312$ không chia hết cho 5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )