Cho a

Question

Cho a

in progress 0
Lydia 3 ngày 2021-12-06T23:57:37+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:59:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)

   a < b

  => a + a < b + a (Cộng vào hai vế bất đẳng thức số a)

   => 2a < a + b

   b)

  a < b

  => a + b < b + b (Cộng vào hai vế bất đẳng thức số b)

   => a + b < 2b

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )