cho A=căn x+1/căn x -3 .tim số nguyên x để A có giá trị là một số nguyên.

Question

cho A=căn x+1/căn x -3 .tim số nguyên x để A có giá trị là một số nguyên.

in progress 0
Jasmine 2 tháng 2021-07-24T21:17:01+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T21:18:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A=căn x+1/căn x -3

  A=căn x-3+4/căn x-3

  A= 1+   4/căn x-3

  Để A nguyên thì căn x -3 ∈Ư(4)

  căn x-3∈{-4;-2;-1;1;2;4}

  ⇒Tập nghiệm của x là S={1;4;16;25;49}

   

  0
  2021-07-24T21:18:21+00:00

  Đáp án:

  \[x \in \left\{ {1;4;16;25;49} \right\}\]

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \(A = \frac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  – 3}} = \frac{{\left( {\sqrt x  – 3} \right) + 4}}{{\sqrt x  – 3}} = 1 + \frac{4}{{\sqrt x  – 3}}\)

  Do đó, để A là số nguyên thì \(\sqrt x  – 3\) là ước của \(4\)

  Suy ra 

  \(\begin{array}{l}
  \sqrt x  – 3 \in \left\{ { – 4; – 2; – 1;1;2;4} \right\}\\
   \Rightarrow \sqrt x  \in \left\{ { – 1;1;2;4;5;7} \right\}\\
   \Rightarrow x \in \left\{ {1;4;16;25;49} \right\}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )