chó a gam hh CuO và Fe2O3 td vừ đủ vs 100ml dd HCl 1M thu đc 2 muối có tỉ lệ là 1:1. Giá trị của a là

Question

chó a gam hh CuO và Fe2O3 td vừ đủ vs 100ml dd HCl 1M thu đc 2 muối có tỉ lệ là 1:1. Giá trị của a là

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-09-28T15:11:23+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:12:31+00:00

  Bạn xem hình

  0
  2021-09-28T15:12:41+00:00

   Gọi x, y lần lượt là số mol CuO và Fe2O3 có trong hỗn hợp ban đầu, ta có các PTHH :
  CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O
  x………2x…….x mol
  Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O
  y…………6y……..2y mol

  Theo đề, tỉ lệ nCuCl2/nFeCl3 = 1/1 => x/2y = 1/1 => x = 2y => x – 2y = 0 (1)
  mCuO + mFe2O3 = 3,2g => 80x + 160y = 3,2 (2)

  Từ (1)(2), giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn số ta được :
  x = 0,02 và y = 0,01

  Theo các phương trình phản ứng, ta có nHCl = 2x + 6y = 2.0,02 + 6.0,01 = 0,1 mol
  => CMHCl = 0,1/0,1 = 1M

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )