Cho A là số gồm 2020 chữ số 1 và 2021 chữ số 2 Chứng minh rằng A không phải là số chính phương

Question

Cho A là số gồm 2020 chữ số 1 và 2021 chữ số 2 Chứng minh rằng A không phải là số chính phương

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-11-30T15:33:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:34:42+00:00

  Cho A là số gồm 2020 chữ số 1 và 2021 chữ số 2 .Chứng minh rằng A không phải là số chính phương?

   Bài giải:

  A=111…11 22…2222.

        2020 số1  2021 số 2

  Ta thấy A có tận cùng là 2

  => A không phải số chính phương(số chính phương không có tận cùng là 2)

  Chúc cậu học tốt!

  0
  2021-11-30T15:34:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A=111…11 22…2222.

        2020 số1  2021 số 2

  Ta thấy A có tận cùng là 2

  => A không phải số chính phương vì số chính phương không có tận cùng là 2 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )