Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10, B là tập hợp các số chẵn, N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0 Dùng kí hiệu C để thể hiện quan hệ của mỗi

Question

Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10,
B là tập hợp các số chẵn,
N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0
Dùng kí hiệu C để thể hiện quan hệ của mỗi tập hợp trên với tập hợp N các số tự nhiên

in progress 0
Harper 4 tháng 2021-07-30T21:55:59+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:57:37+00:00

  Giaỉ thích các bước giải: 

  A= { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 }

  B= { 0,2,4,6,8,……. }

  N*= { 1,2,3,4,…….. }

  Dùng kí hiệu C để thể hiện quan hệ của mỗi tập hợp sau là:

    B C N*;    A C N*

  @@@ Chúc bạn học tốt

  0
  2021-07-30T21:57:42+00:00

  N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0 bao gồm tất cả số chẵn và lẻ.

  → Tập B thuộc tập N*

  → Tập B là tập con của tập N*

  → Ta có:

  `B` `⊂` `N`*

  – Answered by Meett1605

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )