Cho A=(-oo;m] và B=[5;+oo). Tìm A giao B theo m

Question

Cho A=(-oo;m] và B=[5;+oo). Tìm A giao B theo m

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-07-30T03:40:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:41:43+00:00

  Đáp án: `m > 5`

  Giải thích các bước giải:

  `A ∩ B <=> (-∞; m] ∩ [5; +∞)`

  `<=> m > 5`

  0
  2021-07-30T03:41:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A ∩ B = {(-oo;m] và B=[5;+oo).

  => m > 5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )