Cho a và các điểm A,B,C,D,E không thuộc đường thẳng a. a) Chứng tỏ rằng trong hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng m có một mặt phẳng chứa ít

Question

Cho a và các điểm A,B,C,D,E không thuộc đường thẳng a.
a) Chứng tỏ rằng trong hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng m có một mặt phẳng chứa ít nhất 3 điểm.
b) Cứ qua hai điểm vẽ một đoạn thẳng.Hỏi nhiều nhất có mấy đoạn thẳng cắt m.
Các bạn giải nhanh giúp mk vs ạ.Mk đng cần gấp.

in progress 0
aikhanh 2 giờ 2021-10-08T07:12:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:13:43+00:00

  Đáp án:

  a, Có 5 điểm A, B, C, D, E mà chỉ có 2 nửa mặt phẳng nên có ít nhất một mặt phẳng chứa 3 điểm

  b, Có nhiều nhất số đường thẳng cắt m là: (3.4)/2 = 6 

   

  Giải thích các bước giải: tự hiểu

   cho hơi ít điểm nha bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )