cho AB =5cm .TRên tia AB lấy M sao cho AM=2cm . Trên tia BA lấy N sao cho BN=1cm a) chứng minh M nằm giữa A và N b) tính MN

Question

cho AB =5cm .TRên tia AB lấy M sao cho AM=2cm . Trên tia BA lấy N sao cho BN=1cm
a) chứng minh M nằm giữa A và N
b) tính MN

in progress 0
Madeline 4 ngày 2021-12-07T18:54:03+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:55:46+00:00

  Đáp án:

  `a)`

  Ta có : `AM = 2cm, AB = 5cm`

  `⇒ M` nằm giữa `A` và `B` (1)

  `⇒ AM + MB = AB`

  `⇒ 2 + MB = 5`

  `⇒ MB = 5 – 2`

  `⇒ MB = 3cm`

  Ta có : `BN = 1cm, MB = 3cm`

  `⇒ N` nằm giữa `M` và `B` (2)

  Từ (1) và (2) `⇒ M` nằm giữa `A` và `N`

  `b)`

  Vì `N` nằm gữa `M` và `B`

  `⇒ BN + MN = BM`

  `⇒ 1 + MN = 3`

  `⇒ MN = 3 – 1`

  `⇒ MN = 2cm`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )