Cho ∆ABC B=70độ ,C=30độ kẻ AB vuông góc BC a.tính HAB,HAC

Question

Cho ∆ABC B=70độ ,C=30độ kẻ AB vuông góc BC
a.tính HAB,HAC

in progress 0
Adalynn 11 phút 2021-09-15T09:36:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T09:37:58+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-15T09:38:09+00:00

  Đáp án: HAB = 30 độ; HAC = 50 độ

  Giải thích các bước giải: AH vuông góc BC suy ra AHB=AHC=90 độ

  Xét tam giác AHB có: ABH + AHB + HAB = 180 độ suy ra: HAB= 180-ABH-AHB=180-70-90= 30 độ

  Xét tam giác AHC có : AHC +ACH+HAC= 180 độ suy ra: HAC= 180-90-30=50 độ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )