Cho ΔABC cân tại A, AB= 5cm, BC= 6cm Gọi O là trung điểm của BC a, CM: AO vuông góc với BC b, Tính AO c, Kẻ OK vuông góc với AB tại K, OH vuông góc

Question

Cho ΔABC cân tại A, AB= 5cm, BC= 6cm Gọi O là trung điểm của BC
a, CM: AO vuông góc với BC
b, Tính AO
c, Kẻ OK vuông góc với AB tại K, OH vuông góc với AC tại H
CM: ΔOKH cân tại O
d, đường thẳng vuông góc với AB tại B cắt đường thẳng vuông góc với AC tại C ở điểm I
CM: Ba điểm A, O, I thẳng hàng
mn nhanh giúp mình nha mai mik phải nộp r (mik ko cần vẽ hình đâu :U)

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-10-05T03:50:02+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:51:06+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a, `ΔABC` cân tại `A` (1)

  O là trung điểm  (gt) (2)
  Từ (1)(2)⇒ AO là đường cao đồng thời là phân giác `ΔABC`

                        `⇒AO`⊥  `BC` (Đpcm)

  b, Vì `O` là trung điểm `BC ⇒ BO=OC=1/2.BC=3 cm`

  Vì `AO` ⊥  `BC ⇒ ΔAOB` vuông tại `O`

  Áp dụng định lý Py- ta- go cho Δ vuông `AOB`, ta có :

           `AO^2=AB^(2)-BO^2`

           `⇔AO^2=5^(2)-3^2`

           `⇔AO^2=25-9`

           `⇔AO^2=16`

           `⇔AO=4 cm`

  c, Vì `OK` ⊥ `AB ⇒∠BKO=90`°

     Vì `OH` ⊥ `AC⇒∠OHC=90`°

  Xét `ΔBOK` và `ΔCOH` có :

         `∠K=∠H=90`°

         `∠B=∠C (ΔABC` cân tại `A)`

         `BO=OC` (gt)

  `⇒ΔBOK=ΔHOC  (c.h-g.n)`

  `⇒OK=OH` (2 cạnh tương ứng)

  `⇒KOH` cân tại `O`

  d, Xét `ΔABI` và `ΔACI` có :

        `AB=AC` (gt)

        `∠BAI=∠CAI` (cmt phần a,)

        `AI` chung

  `⇒ΔABI=ΔACI` (c-g-c)

  `⇒IC=IB` (2 cạnh tương ứng)

  `⇒ΔBIC` cân tại `I` (3)

  Mà `O` là trung điểm `BC` (4)

  Từ `(3)(4)⇒IO`⊥ `BC`

  Mà từ phần a, ta có `AO` ⊥ `BC`

  `⇒A,O,I` thẳng hàng.

  `#Study well`

  0
  2021-10-05T03:51:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )