Cho ΔABC cân tại A, AB = AC = 5 cm; BC = 8 cm. Kẻ AHĐề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn toán hình học lớp 7BC (H∈BC) a) Chứng minh HB = HC b) Tính AH. c)

Question

Cho ΔABC cân tại A, AB = AC = 5 cm; BC = 8 cm. Kẻ AHĐề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn toán hình học lớp 7BC (H∈BC)
a) Chứng minh HB = HC
b) Tính AH.
c) Kẻ HDĐề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn toán hình học lớp 7AB (D∈AB); HEĐề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn toán hình học lớp 7AC (E∈AC). CMR: ΔHDE là tam giác cân

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-11-26T11:08:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:09:22+00:00

  Xét ∆ABH và ∆ACH: có

  AHB= AHC = 900 

  AB = AC = 5cm

  AH: cạnh chung

  Nên ∆ABH = ∆ACH (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

  Suy ra BH = CH (hai cạnh tương ứng)

  Câu b

  Vì HB = HC (câu a)

  Nên HB = ½ BC = 4cm

  Áp dụng định lý Pytago trong tam giác AHB vuông tại H

  Ta có: AB2 = AH2 + HB2

  Tính được AH = 3cm

   

  Câu c

  Xét ∆DBH và ∆ECH: có

  (vì ∆ABC cân tại A)

  BH = CH (câu a)

   BDH=HDC = 900

  Nên ∆ABH = ∆ACH (cạnh huyền – góc nhọn)

  Do đó DH = EH (hai cạnh tương ứng)

  Suy ra ∆DHE cân tại H

  bạn tự vẽ hình!!

  0
  2021-11-26T11:09:47+00:00

  a/ Xét ∆ABH( ^H = 90°) và ∆ACH(  ^H = 90°)
  Có: AB=AC(gt)
  ^ABH = ^ACH(gt)
  => Tam giác ABH = tam giác ACH (cạnh huyền – góc nhọn)
  =>HB=HC (2 cạnh tương ứng)
  =>Góc CAH = góc BAH( 2 góc tương ứng)
  b/ Ta có :HB=HC( cmt)
  => H trung điểm BC
  Ta có: HB=HC=BC/2=8/2=4 (cm)
  Xét tam giác ABH vuông tại H
  Có AB^2= AH^2+HB^2 (pytago)
  =>AH^2= AB^2-HB^2
  AH^2= 5^2-4^2
  AH^2=25-16
  AH^2=9
  AH= √9
  => AH= 3cm
  Vậy AH=3cm
  c/ Xét tam giác ADH( góc D=90 độ) và tam giác AEH ( góc E = 90 độ)
  Có: AH chung
  Góc DAH= góc EAH ( tam giác ABH= tam giác ACH)
  => tam giác ADH= tam giác AEH ( cạnh huyền – góc nhọn)
  => AD=AE ( 2 cạnh tương ứng)
  => Tam giác ADE cân tại A ( 2 cạnh bên bằng nhau)
  Xét tam giác ABC cân tại A(gt)
  Có: Góc B= (180 độ – góc A)/2 (định lí)
  Xét tam giác ADE cân tại A (cmt)
  Có: Góc D= (180 độ – góc A)/2 (định lí)
  => Góc B= Góc D ( =(180 độ – góc A)/2)
  => DE//BC ( 2 góc đồng vị bằng nhau)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )