Cho ????ABC cân tại A, có AB= 10cm,BC=16cm, có các đường trung tuyến AH,BM cắt nhau tại G.a/ c/m ????AHB =????ACH.b/AG?.

Question

Cho ????ABC cân tại A, có AB= 10cm,BC=16cm, có các đường trung tuyến AH,BM cắt nhau tại G.a/ c/m ????AHB =????ACH.b/AG?.

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-10-04T06:04:15+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:05:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-04T06:05:25+00:00

  Đáp án:

   t/g ABH= t/g ACH

  AG=4 cm

  Giải thích các bước giải:

   a: sai đề r bạn ABM=ACH mới đúng

  Xét 2 t/g trên có

  AB=AC

  Góc A chung

  AM=AH ( vì AH và BM là 2 đường trung tuyến => AM=½AC, AH=½AB mà AB=AC)

  => 2 t/g trên = nhau (c-g-c)

  b: G là giao điểm của 2 đường trung tuyến => G là trọng tâm => AG=⅔đường trung tuyến từ đỉnh A)

  Vì t/g ABC cân ở A => đường cao AH cũng là đường trung tuyến) 

  => AG=⅔AH

  AH là đường trung tuyến => BH=BC=8

  Xét t/g vuông ABH có

  AH²=AB²-BH²

  => AH²=100-64=36

  => AH=6

  Mà AG=⅔AH=> AG=4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )