Cho ΔABC cân tại A có AH là tia phân giác của góc A (H ∈ BC).Cho AB = 5cm.BC = 6 cm a)Chứng minh ΔABH = ΔACH và HB=HC b)Tính số đo góc AHB và độ dà

Question

Cho ΔABC cân tại A có AH là tia phân giác của góc A (H ∈ BC).Cho AB = 5cm.BC = 6 cm
a)Chứng minh ΔABH = ΔACH và HB=HC
b)Tính số đo góc AHB và độ dài đoạn thẳng AH
c)Gọi I là điểm cách đều ba cạnh của ΔABC. Chứng minh ba điểm A,I,H thẳng hàng
LƯU Ý: Các cao nhân giúp em câu C phần chứng minh thôi, nếu được có thể gửi luôn đáp án của nguyên một cái bài đó cũng được ạ =))))

in progress 0
Kinsley 4 tuần 2021-08-15T23:01:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:02:59+00:00

  c) Ta có: I là điểm cách đều 3 cạn trong ΔABC (gt)

    ⇒ I là điểm cắt 3 đường phân giác trong tam giác (tính chất 3 đường phân giác trong tam giác) (1)

  Ta có: ΔABC cân tại có AH là đường phân giác của ∠BAC (gt) (2)

  Từ (1) và (2) ⇒ Ba điểm A,I,H thẳng hàng

  0
  2021-08-15T23:03:37+00:00

   Ta có: I là điểm cách đều 3 cạn trong ΔABC (gt)

    ⇒ I là điểm cắt 3 đường phân giác trong tam giác 

  Mà ΔABC cân tại có AH là đường phân giác của ∠BAC (gt) 

  ⇒ Ba điểm A,I,H thẳng hàng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )