cho abc cân tại A p/g b cắt ac tại d p/g c cắt ab tại e a,C/M BD=CE b,c/m tam giác ade cân cc/m de//bc d,c/m tam giác bde cân

Question

cho abc cân tại A
p/g b cắt ac tại d
p/g c cắt ab tại e
a,C/M BD=CE
b,c/m tam giác ade cân
cc/m de//bc
d,c/m tam giác bde cân

in progress 0
Emery 4 tuần 2021-07-08T17:16:29+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:18:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Xét 2 tam giác ABD và  ACE

  AN=AC

  Góc A chung

  Góc ABD= Góc ACE( Tia p/ g gócB= gócC)

  => tam giác ABD= Tam giác ACE(G.C.G)

  => BD=CE( 2 Cạnh tương ứng)

  => AE=AD( 2 cạnh tương ứng)

  Tam giác ADE có AD=AE

  => Tam giác ADE cân tại A

  Ta có góc EDB= Góc ECB( Cùng chắn cạnh 

  EB)

  Góc CED= Góc CBD( cùng chắn cạnh DC) Mà góc DBC= góc ECB( tia p/g góc B= góc C)

  => góc CED= Góc ECB

  Mà 2 góc này ở vị trí so le trong do đó DE//BC

  Ta có góc EBD= Góc EDB( Cùng bằng góc ECB)

  => Tam giác EBD có góc EBD= Góc EDB

  => Tam giác EBD cân tại E

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )