Cho ∆ABC cân tại A vs đường cao AH a)CM ∆ABH=∆ACH b)bt AB=AC=13cm,BH=10cm tính AH

Question

Cho ∆ABC cân tại A vs đường cao AH
a)CM ∆ABH=∆ACH
b)bt AB=AC=13cm,BH=10cm tính AH

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-10-06T00:18:36+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T00:19:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Xét 2 tg vuông ABH và ACH có

  AB=AC(gt)

  AH chung

  => tg ABH=tg ACH ( 2 cgv)

  b)áp dụng định lí pytago và tg ABH ta có

  AB^2=AH^2+BH^2

  => AH^2=AB^2-BH^2

                  =13^2-10^2=69

  => AH= căn 69

  0
  2021-10-06T00:19:53+00:00

  vì xét  ABH và ACH có

    AB=AC(∆ABC cân tại A)

    AH chung

    góc ABH=góc ACH(=90 độ)

     suy ra ∆ABH = ∆ACH(2cgv)

  áp dụng định lý py ta go vào ∆ vuông

    AB mũ 2=BH mũ 2 +AH mũ 2

    13 mũ hai=10 mũ hai + AH mũ hai

    AH mũ 2 = 169-100

   AH=căn 69

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )