Cho ΔABC có A(0;-1), B(2;4) C(3;-2) ≫Viết PTTQ của BC và đường cao AH ≫Tính S ΔABC

Question

Cho ΔABC có A(0;-1), B(2;4) C(3;-2)
≫Viết PTTQ của BC và đường cao AH
≫Tính S ΔABC

in progress 0
Delilah 1 tuần 2021-12-03T23:16:44+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:18:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  vectoBC(1;-6)=>vtptBC(6;1) mà B€BC

  PTTQ(BC)6(x-2)+y-4=0<=>6x+y-16=0

  VìAH là đg cao =>vtptAH(1;-6) có A(0;-1)

  <=>(AH)(x-0)-6(y+1)=0

  <=>(AH):x-6y-6=0

  b)|BC| =căn 1+6^2=căn37

  SABC=1/2BC(A;BC)=1/2căn37.(-1-16)/căn37=-33/2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )