Cho ΔABC có Â = 90 độ, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của ∠B cắt AC tại D. Kéo dài ED cắt tia BA tại K. a) Chứng minh DA =

Question

Cho ΔABC có Â = 90 độ, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của ∠B cắt AC tại D. Kéo dài ED cắt tia BA tại K.
a) Chứng minh DA = DE
b) Chứng minh: ΔDKC là Δ cân
c) Cho BC = 10cm, AB = 6cm, hãy tính AC
Giúp vs m.n ơi ….>v<

in progress 0
Julia 3 tuần 2021-07-08T18:00:16+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:02:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. Xet ΔBAD va ΔBED co BD chung; BA = BE; ^ABD = ^EBD (BD phan giac cua ^B)

  => ΔBAD =  ΔBED (cgc) => AD = DE

  b. Vi ΔBAD =  ΔBED => ^BAD = ^BED = 90.

  Xet ΔADK va ΔEDC co DA = DE; ^DAK = ^DEC = 90, ^ADK = ^EDC (doi dinh)

  => ΔADK = ΔEDC (gcg) => DK = DC => ΔKDC can tai D

  c.  Ap dung Pytago => AC^2 = NC^2 – AB^2 = 100 – 36 = 64 = 8^2=> AC = 8

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )