Cho ΔABC có AB=6cm,AC=7,5cm.Trên AB lấy D,trên AC lấy E sao cho AD=2cm,AE=2,5cm a, CM ΔADE đồng dạng với ΔABC b,Từ E kẻ EF song song với AB.CM BDE

Question

Cho ΔABC có AB=6cm,AC=7,5cm.Trên AB lấy D,trên AC lấy E sao cho AD=2cm,AE=2,5cm
a, CM ΔADE đồng dạng với ΔABC
b,Từ E kẻ EF song song với AB.CM BDEF là hình bình hành.
c,CM Δ CEF đồng dạng với ΔEAD
d,Tính CF và BF biết BC=9cm .
MỌI NG LÀM GIÚP MK VỚI Ạ !! THANKS !!!

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-15T23:53:54+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T23:54:54+00:00

  a) Ta có :$\frac{AB}{AC}$ = $\frac{6}{7,5}$ = $\frac{2}{2,5}$

            Mà  $\frac{AD}{AE}$ = $\frac{2}{2,5}$ 

  => $\frac{AB}{AC}$ = $\frac{AD}{AE}$

  Xét ΔADE và ΔABC có :

        $\frac{AB}{AC}$ = $\frac{AD}{AE}$ (cmt)

        Góc BAC chung 

   => ΔADE đồng dạng với ΔABC (c.g.c)

  b) Vì ΔADE đồng dạng với ΔABC (cmt)

    =>Góc ADE = góc ABC (2 góc tương ứng)

     Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị => DE // BC hay DE // BF

  Xét tứ giác BDEF có:

      DE // BF ( cmt )

     EF // BD (EF // AB)

  => Tứ giác BDEF là hình bình hành.

  c) Vì ΔADE đồng dạng với ΔABC (cmt)

        => góc ADE = góc ABC ( 2 góc tương ứng) (1)

     Vì EF // AB (gt) 

      =>Góc ABC = góc EFC ( 2 góc đồng vị) (2)

    Từ (1) và (2) => góc ADE = góc EFC

    Xét Δ CEF và ΔEAD có:

        góc ADE = góc EFC (cmt)

       góc DEA = góc FCE ( DE // BC)

   =>Δ CEF đồng dạng với ΔEAD (g.g)

  d) Vì ED // BC ( cmt)

  => $\frac{DE}{BC}$  = $\frac{AD}{AB}$ (Hệ quả định lí Ta-lét)

   => $\frac{DE}{9}$  = $\frac{2}{6}$ 

  => 6DE = 9.2         => 6DE =18 

  => DE =3 (cm)

  Mặt khác : DE =BF ( BDEF là hình bình hành)

    =>BF = 3 cm

  Vậy BF =3 cm

  Ta có: BF + CF = BC ( gt)

     =>3 + CF = 9

  => CF = 6 cm

  Vậy CF = 6 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )