cho Δ ABC CÓ góc A=90 độ,đường trung trực của AB cắt AB Tại E,BC tại F a\C/m FA=FB b/Từ F vẽ FH ⊥ AC (H ∈ AC) Chứng minh FH ⊥EF c\C/m FH=AE d/ C/m EH

Question

cho Δ ABC CÓ góc A=90 độ,đường trung trực của AB cắt AB Tại E,BC tại F
a\C/m FA=FB
b/Từ F vẽ FH ⊥ AC (H ∈ AC) Chứng minh FH ⊥EF
c\C/m FH=AE
d/ C/m EH // BC và EH= BC phần 2
Giúp mình với ạ

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-10-19T15:54:15+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T15:55:33+00:00

  a) FA=FB

  Xét ΔBEF vuông tại E và ΔEAF vuông tại E có:

  BE=EA

  EF là cạnh chung

  Vậy ΔBEF= ΔAEF (2cgv)

  ⇒FA=FB (2 cạnh tương ứng)

  b) FH ⊥EF

  Ta có:

  EA vuông với AH (gt)

  FH vuông với AH (gt)

  Vậy EA//FH (quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song)

  Mà: FE vuông với EA (gt)

  Nên: FE vuông với FH (quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song)

  c) FH=AE

  Xét ΔAEF vuông tại E và ΔFHA vuông tại H có:

  AF là cạnh chung

  góc EAF = góc AFH  ( do EA//FH, cmt)

  Vậy ΔAEF=ΔFHA (ch-gn)

  = > FH=AE (2 cạnh tương ứng)

   

  d) Phần 2 mình ko biết làm, XIN LỖI

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )