cho abc – deg chia hết cho 7. chứng minh rằng abcdeg chia hết cho 7

Question

cho abc – deg chia hết cho 7. chứng minh rằng abcdeg chia hết cho 7

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-20T21:06:54+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T21:08:12+00:00

  Ta có : abcdeg = abc . 1000 + deg = 1001 . abc – abc + deg

                          = 7 . 143abc – ( abc – deg )

  Mà 7 ⋮ 7 ⇒ 7 . 143abc ⋮ 7 , abc – deg ⋮  7

  ⇒ abcdeg ⋮ 7 ( điều phải chứng minh ) 

    

  0
  2021-09-20T21:08:30+00:00

  $\text {Ta có:} $

  $\text {abcdeg = 1000.abc+deg} $

  $\text {=(1001-1).abc+deg} $

  $\text {= 10001.abc -(abc-deg)} $

  $\text {Do 1001 chia hết cho 7} $

  $\text {Và abc -deg chia hết cho 7}$

  $\text {⇒ abcdeg chia hết cho 7} $

  @Mon lì

  CHO MIK XIN CTLHN Ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )