Cho ∆ABC, M là trung điểm của BC .Trên tia đối của tia MN lấy điểm D sao cho MN = ∆DCM.Chứng minh : A)∆ABM =∆DCM B)AB song song CD C)giả sử AB=5cm, AM

Question

Cho ∆ABC, M là trung điểm của BC .Trên tia đối của tia MN lấy điểm D sao cho MN = ∆DCM.Chứng minh :
A)∆ABM =∆DCM
B)AB song song CD
C)giả sử AB=5cm, AM=4cm, BC=6cm. Tính chu vi ∆DCM.

in progress 0
Katherine 3 tuần 2021-08-25T07:01:46+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:02:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   xét 

  ΔABM và

  ΔDCM có:

  BM=CM(M là tđ BC)

  góc BMA=CMD ( đối đỉnh)

  ⇒2 

  Δ= nhau

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )