Cho ΔABC v tại A, đg cao AH, bk AB=9cm, BC=15cm. a/ Tính AH, HB b/ Từ H kẻ HMv AB, HN v AC. Tính MN c/ CMR: AM.AB=AN.AC d/ CMR: AM ³=

Question

Cho ΔABC v tại A, đg cao AH, bk AB=9cm, BC=15cm.
a/ Tính AH, HB
b/ Từ H kẻ HMv AB, HN v AC. Tính MN
c/ CMR: AM.AB=AN.AC
d/ CMR: AM ³=BM.CN.BC
GIÚP E CÂU D THÔI Ạ !! MẤY CÂU KIA E LM R

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-10-04T01:04:25+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-04T01:06:24+00:00

    Đáp án: a. AH

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )