Cho ΔABC vuông ở A. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC. a. Chứng minh ΔABC = ΔABD b. Trên tia đối của tia AB, lấy điểm M. Chứng minh Δ

Question

Cho ΔABC vuông ở A. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC.
a. Chứng minh ΔABC = ΔABD
b. Trên tia đối của tia AB, lấy điểm M. Chứng minh ΔMBD = ΔMBC.

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-09-11T23:54:35+00:00 2 Answers 88 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-11T23:55:35+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) Ta có: Tam giác ABC vuông=> góc BAC= góc BAD=90

  Xét tam giác ABC và ABD có

  AB: cạnh chung

  góc BAC=DAB

  AC=AD

  => ΔABC = ΔABD(c.g.c)

  b. A là trung điểm DC=> MA là trung tuyến tam giác MDC

  Mặt khác MA vuông góc DC=> Tam giác MCD cân tại M=> MC=MD

  Xét ΔMBD và ΔMBC:

  MB: cạnh chung

  MD=MC(c/m trên)

  BC=BD( ΔABC = ΔABD)

  => ΔABC = ΔABD

  1
  2021-09-11T23:56:18+00:00

  Đáp án: a,Xét tam giác ABC và ABD có:

  cạnh AD=AC,

  góc BAC=góc BAD =90

  cạnh AB chung

  suy ra: ĐPCM

  b, theo câu a suy ra:BD=BC

  và góc DBA = góc CBA

  xét tam giác MBD và MBC có:

  BD=BC, góc DBA = góc CBA, cạnh MB chung

  suy ra :ĐPCM

  Giải thích các bước giải: a, hai tam giác bằng nhau theo trường hợp hai cạnh góc vuông

  b, hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )