Cho ΔABC vuông tại A , AH ⊥BC a) biết AC = 6cm,BC=10cm Tính AB, AH .HB , HC b)Cho BH = 3cm , HC = 4cm tính AB, AC , BC , AH c)biết AH = 6cm , B

Question

Cho ΔABC vuông tại A , AH ⊥BC
a) biết AC = 6cm,BC=10cm
Tính AB, AH .HB , HC
b)Cho BH = 3cm , HC = 4cm
tính AB, AC , BC , AH
c)biết AH = 6cm , BH = 4,5 cm
Tính AB , AC , BC , AH
d)cho AB = 6cm
Tính AC , BC , CH , AH
e)Biết $\frac{AB}{AC}$ = $\frac{5}{7}$ ; AH = 15cm
Tính AB , AC , BC , HC

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-07-21T01:15:38+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:16:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tự vẽ hình nha!

  a. Xét tam giác ABC vuông tại H

      AB^2=BC^2-AC^2

      AB^2=10^2-6^2

      AB^2=64

      AB= Căn 64= 8cm

  Áp dụng hệ thức lượng:

               AB^2=BC.HB

             => HB=AB^2/BC

                     HB= 8^2/10

                     HB=6,4 cm

  HC=BC-HB=10-6,4=3,6 cm

  AH^2= HB.HC

  AH^2=6,4.3,6

  AH^2=23,04cm

  AH= căn 23,04=4,8 cm
  Mấy câu sau làm tương tự nha

        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )