Cho Δ ABC vuông tại A có cạnh AB = 3 cm;AC = 4 cm. Tính diện tích của tam giác Δ ABC ?

Question

Cho Δ ABC vuông tại A có cạnh AB = 3 cm;AC = 4 cm. Tính diện tích của tam giác Δ ABC ?

in progress 0
Alaia 5 tháng 2021-07-10T18:57:12+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T18:58:32+00:00

  Đáp án: 6 cm 

   Giải thích các bước
  S           = $\frac{1}{2}$ AB.AC
      ABC 

   S              =  $\frac{1}{2}$  3.4
      ABC 

   S               =    6cm
      ABC 

  0
  2021-07-10T18:58:52+00:00

  $S_{ΔABC}=\dfrac{1}{2}.AB.AC=\dfrac{1}{2}.3.4=2.3=6cm^2$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )