cho ΔABCcó AB=AC tia phân giác cắt BC tại D chứng minh rằng ΔABD= ΔADC vì góc ABD bằng góc ACD

Question

cho ΔABCcó AB=AC tia phân giác cắt BC tại D chứng minh rằng ΔABD= ΔADC vì góc ABD bằng góc ACD

in progress 0
Mary 1 tuần 2021-12-03T23:38:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:39:56+00:00

  Ta có: AB=AC=>ΔABC cân tại A

  Xét ΔABD và ΔACD có 

  AB=AC

  ∠BAD=∠CAD(AD là phân giác ∠BAC)

  AD là cạnh chung

  => ΔABD=ΔACD( cạnh góc cạnh)

  => ∠ABD=∠ACD(2 góc tương ứng)

  bạn ghi sai vì là và kìa

  chúc học tốt

  0
  2021-12-03T23:40:45+00:00

  Xét $\triangle ABC$ có:

  $AB=AC(gt)$

  $\to \triangle ABC$ cân tại A

  $\to \widehat{ABD}=\widehat{ACD}(t/c)$

  AD là tia phân giác

  $\to\widehat{BAD}=\widehat{CAD}$

  Xét $\triangle ABD$ và $\triangle ACD$ có:

  $\widehat{BAD}=\widehat{CAD}(cmt)$

  $AB=AC(gt)$

  $\widehat{ABD}=\widehat{ACD}(cmt)$

  $\to\triangle ABD=\triangle ACD(g.c.g)$ (đpcm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )