Cho ABCD là hình vuong. Gọi MNPQ lần lượt là trung điểm của AB., BC., CD, DA.Chứng minh rằng MNPQ là hình vuông

Question

Cho ABCD là hình vuong. Gọi MNPQ lần lượt là trung điểm của AB., BC., CD, DA.Chứng minh rằng MNPQ là hình vuông

in progress 0
Arya 4 phút 2021-09-12T22:51:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-12T22:52:23+00:00

    Đáp án: đề rối quá bạn ơi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )