Cho Al tác dụng vừa đủ với 200 ml dd HCl 1.5M a. Viết PTPƯ. b. Tính khối lượng Al đã phản ứng? c. Tính thể tích khí sinh ra ở đktc? d. Tính nồng độ mo

Question

Cho Al tác dụng vừa đủ với 200 ml dd HCl 1.5M
a. Viết PTPƯ.
b. Tính khối lượng Al đã phản ứng?
c. Tính thể tích khí sinh ra ở đktc?
d. Tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được. Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể sau phản ứng.

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-10-06T22:02:58+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T22:04:08+00:00

  Đáp án:

  a) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2.

  b) mAl = 2,7 (g).

  c)VH2 =3,36 (l).

  d)CMddichAlCL3 = 0,5M. 

  Giải thích các bước giải:

   a) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2.

   b) CM =n/M ⇒ nHCl = CM.V = 1,5.0,2 = 0,3 mol.

          2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2.

         0,1 → 0,3   →     0,1   → 0,15  (mol)

  ⇒ mAl = n.M = 0,1.27 = 2,7 (g).

   c) VH2 = n.22,4 = 0,15.22,4 = 3,36 (l).

   d) CMddichAlCl3 = n/V = 0,1/0,2 = 0,5M.

  0
  2021-10-06T22:04:15+00:00

  Đây bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )