Cho ánh sáng từ không khí có n1=1 ra thuỷ tinh có n2=1,73 biết i=45°. Tính r=?

Question

Cho ánh sáng từ không khí có n1=1 ra thuỷ tinh có n2=1,73 biết i=45°. Tính r=?

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-09-09T19:37:24+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T19:38:47+00:00

  Đáp án:

  $24,{1^0}$

  Giải thích các bước giải:

   Định luật khúc xạ ánh sáng

  $\begin{array}{l}
  {n_1}.\sin i = {n_2}.{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inr}}\\
   \Rightarrow 1.\sin {45^0} = 1,73.{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inr}}\\
   \Rightarrow r = 24,{1^0}
  \end{array}$

  0
  2021-09-09T19:38:50+00:00

  áp dung đl khúc xạ ánh sáng ta có công thức sau:

  n1. Sini=n2. Sinr

  1. sin 45=1,73. Sin r

  –>r=24 độ 7 phút

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )