Cho B=1/12+1/13+…+1/22 Chứng minh B>1/2

Question

Cho B=1/12+1/13+…+1/22 Chứng minh B>1/2

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-09-07T08:02:02+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:03:07+00:00

  `B = 1/12 + 1/13+1/14+…+1/22`

  `⇒ B > 1/22 + 1/22 + 1/22 + … + 1/22`

  `⇒ B > 11/22 = 1/2`

  `⇒ B > 1/2` `(đpcm)`

  Vậy…

   

  0
  2021-09-07T08:03:42+00:00

  B = ` 1 / 12 ` + `  1 / 13 ` + … +  ` 1 / 22 `

  B > ` 1 / 22 ` + `1 / 22 ` + …. + ` 1 / 22 ` 

  B > ` 187 / 22 ` 

  B > ` 187 / 22 ` > ` 1 / 2 ` = ` 11 / 22 `

  Vậy ` B ` > ` 1 / 2 `

  Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )