Cho ba nguyên tử A , B , C có cùng số p .Tổng số hạt mang điện của ba nguyên tử là 129 . Số n của A và B hơn kém nhau 1 hạt . Nguyên tử C có số p = n

Question

Cho ba nguyên tử A , B , C có cùng số p .Tổng số hạt mang điện của ba nguyên tử là 129 . Số n của A và B hơn kém nhau 1 hạt . Nguyên tử C có số p = n . Nguyên tử A có số khối băng trung bình cộng của hai nguyên tử còn lại .Tìm nguyên tử khối của mỗi nguyên tử ?

in progress 0
Kaylee 39 phút 2021-09-14T08:58:35+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:00:29+00:00

  Em tham khảo nha:

  Em xem lại đề nha số p là số nguyên nha em

  \(3 \times 2p = 129 \Rightarrow p = 21,5\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )