Cho bản đồ tỉ lệ 1:6000000. Hỏi 2,5cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu km trên thực tế? – Cho bản đồ tỉ lệ 1:6000000. Khoảng cách từ A-B trên thực

Question

Cho bản đồ tỉ lệ 1:6000000. Hỏi 2,5cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu km trên thực tế?
– Cho bản đồ tỉ lệ 1:6000000. Khoảng cách từ A-B trên thực tế là 180 km. Hỏi trên bản đồ khoảng cách từ điểm A-B là bao nhiêu?

in progress 0
Mackenzie 3 tuần 2021-08-17T06:36:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:37:57+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $\text{a)Khoảng cách trên thực tế là:}$

              $2,5×6000000=15000000(cm)$

                $\text{Đổi $15000000cm=150km$}$

  $\text{Vậy khoảng cách trên thực tế là: $150km$}$

  $b)$       $\text{Đổi $180km=18000000cm$}$

  $\text{Khoảng cách trên bản đồ là:}$

              $18000000:6000000=3(cm)$

  $\text{Vậy khoảng cách trên bản đồ là: $3 cm$}$

  Học tốt!!!

  0
  2021-08-17T06:38:29+00:00

  a) Bản đồ có tỉ lệ là 1:6000000. Vậy 2,5 cm trên bản đồ sẽ tương ứng:

  2,5 x 6000000 = 15000000 cm trên thực tế.

  ⇒ Trên thực tế là 15 km.

  b) Đổi 180 km = 18000000 cm.

  Bản đồ có tỉ lệ là 1:6000000. Vậy khoảng cách  từ điểm A đến điểm B trên bản đồ là: 

  18000000 : 6000000 = 3 cm trên bản đồ.

  ⇒ Trên bản đồ là 3 cm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )