Cho bết đặc điểm địa hình cao nguyên?

Question

Cho bết đặc điểm địa hình cao nguyên?

in progress 0
Sadie 2 năm 2021-07-20T18:52:59+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:54:09+00:00

  Cao nguyên là dạng địa hình thường có độ  cao tuyệt đối trên 500 m .Cao nguyên cx có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gượn sóng,nhưng có sườn dốc ,nhiều khi dựng đưungs thành vách so với vùng đất xung quanh.

  0
  2021-07-20T18:54:48+00:00

  $\text{Xin hay nhất ạ}$

  Cho bết đặc điểm địa hình cao nguyên ?

  + Địa hình bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng có sườn dốc

  + Độ cao tuyệt đối trên 500m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )