Cho biết A quy định Thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Ở đời con trội

Question

Cho biết A quy định Thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Ở đời con trội AaBb × aaBb loại kiểu hình Thân cao hoa đỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu.

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-10T21:17:16+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T21:18:17+00:00

  Giải thích các bước giải:

   AaBb  x aaBb

  Cao : Aa = 1/2 

  Dổ B-: 3/4

  Vậy cao đỏ ở F1: 1/2 x 3/4 = 3/8

  0
  2021-09-10T21:18:24+00:00

  AaBb × aaBb

  – Thân cao:

  Aa = $\frac{1}{2}$ 

  – Hoa đỏ:

  B_ = $\frac{3}{4}$ 

  ⇒ Thân cao hoa đỏ:

  $\frac{1}{2}$ × $\frac{3}{4}$ = $\frac{3}{8}$ = 37,5%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )