-Cho biết A quy định tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định tính trạng hoa trắng.Hãy xác định kiểu gen và viết sơ đồ lai -Cho cây hoa đỏ (

Question

-Cho biết A quy định tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định tính trạng hoa trắng.Hãy xác định kiểu gen và viết sơ đồ lai
-Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn thu được F1 301 cây hoa đỏ và 100 cây hoa trắng.Xác định quy luật di truyền của tính trạng và kiểu gen của P.Viết sơ đồ lai

in progress 0
Peyton 8 phút 2021-09-10T13:45:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T13:46:35+00:00

  Đáp án:

   – Ko có dữ kiện j làm sao xác định đc kiểu gen và viết đc sơ đồ lai ạ ?

   – Xét tỉ lệ ở F1: 301 hoa đỏ : 100 hoa trắng = 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng

  →Quy luật di truyền tính trạng: quy luật phân li

  – để F1 (3;1) thì P phải dị hợp 

  – Cây P hoa đỏ dị hợp nên có kiểu gen là Aa

  → Sơ đồ lai :

  P : Aa(hoa đỏ) ×Aa(hoa trắng)

  Gp: A,a              A,a

  F1: AA,Aa,Aa,aa

  TLKG: 1AA : 2Aa : 1aa

  TlkH: 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng

  Giải thích các bước giải:

      Chúc bạn học tốt !!!
  Cho mik xin ctlhn đc k ạ <3

  0
  2021-09-10T13:46:59+00:00

  Đáp án:

  Câu 1:

  Bổ sung đề

  Câu 2:

  – Xét sự phân li tính trạng ở đời F1:

  Hoa đỏ : Hoa trắng = 301 : 100 ≈ 3 : 1

  → Tuân theo quy luật phân li của Menđen

  → Tính trạng hoa đỏ là tính trạng trội

  * Quy ước:

  A – Hoa đỏ

  a – Hoa trắng

  – F1 có 4 kiểu tổ hợp = 2 giao tử × 2 giao tử

  → P có kiểu gen dị hợp trội Aa × Aa

  * Sơ đồ lai:

  P:                           Aa                                  ×                                  Aa

  $G_{P}$:                      A; a                                                                     A; a

  F1:                                                         AA; Aa; Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 75% Cây hoa đỏ : 25% Cây hoa trắng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )