cho biết các dấu hiệu của câu phức :V

Question

cho biết các dấu hiệu của câu phức :V

in progress 0
Claire 4 tuần 2021-08-11T04:43:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:44:22+00:00

  Dấu hiệu câu phức:

  Thông thường mệnh lệnh đề thường phụ thuộc bắt đầu với các liên từ phụ sau đây:

  ⇒After/Unitil/As/Since/While/When/Before

  ⇒Though/Even though/Although

  ⇒If/Unless/Because

  ⇒Whenever/Wherever/Whereas…

  `Hok` `tốt` `!`

  @`yuki8090`

  Xin `hay` `nhất` `ạ` `!`

  0
  2021-08-11T04:44:40+00:00

  1 vài dấu hiệu thường gặp của câu phức: although, though, as, as if, as long as, as soon as, because, since, even if, even though, whether, if, in case, once in oder to, so as to, so that, so, that, unless, until, when, while, whenever, before, after, where, whever,…

  P/S: đã thi chưa, chưa thi thì chúc bn thi tốt nha :))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )