Cho biết các ngày Xuân phân,Thu phân,Hạ chí,Đông chí,Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất tại các vĩ độ nào

Question

Cho biết các ngày Xuân phân,Thu phân,Hạ chí,Đông chí,Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất tại các vĩ độ nào

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-10-07T23:43:39+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T23:44:46+00:00

  Vào các ngày 21-3 (xuân phân) và 23 – 9 (thu phân), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào: xích đạo.

  0
  2021-10-07T23:45:09+00:00

  – Vào ngày 22/6 (hạ chí), ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc vào mặt đất ở vĩ tuyến 23027’B. 

  – Vào ngày 2/12 (đông chí), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến 23027’N.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )