Cho biết các tên lá sau -là lá đơn hay lá kép -kiểu gân nào -kiểu xếp là trên thân và cành 1. Lá bồ 2. Lá sứ 3. Lá đinh lăng 4. Lá cóc 5. Lá quýt

Question

Cho biết các tên lá sau
-là lá đơn hay lá kép
-kiểu gân nào
-kiểu xếp là trên thân và cành
1. Lá bồ
2. Lá sứ
3. Lá đinh lăng
4. Lá cóc
5. Lá quýt
6. Lá hoa mai
7. Lá ngũ tử
8. Lá dừa kiểng
9. Lá trường sinh
10. Lá ngũ bì
11. Lá khế
Giúp tớ với tớ có làm nhưng sợ sai các cậu giúp với :333333333333333

in progress 0
Julia 1 năm 2021-08-23T19:29:49+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:30:54+00:00

  1 lá bồ đề : lá đơn, gân hình mạng , mọc vòng 

  2 lá sứ: lá kép , gân hình mạng , mọc vòng 

  3 lá đing lăng : lá kép , gân hình mạng , mọc cách

  4 lá cóc : lá đơn , gân hình mạng , mọc đối

  5 lá quýt : lá đơn , gân hình mạng , mọc đối

  6 lá hoa mai : lá đơn , gân hình mạng , mọc đối

  7 lá ngũ tử : lá đơn , gân hình mạng , mọc đối 

  8 lá dừa kiểng : lá đơn , gân song song , mọc đối

  9 lá trường sinh : lá đơn , gân hình cung , mọc vòng 

  10 lá ngũ bì :lá đơn , gân hình mạng , mọc vòng 

  11 lá khế : lá đơn , gân hình mạng , mọc đối 

            ~CHÚC BẠN HỌC TỐT~

  0
  2021-08-23T19:31:40+00:00

  1 lá bồ đề :

  lá đơn, gân hình mạng , mọc vòng 

  2 lá sứ:

  lá kép , gân hình mạng , mọc vòng 

  3 lá đing lăng :

  lá kép , gân hình mạng , mọc cách

  4 lá cóc :

  lá đơn , gân hình mạng , mọc đối

  5 lá quýt :

  lá đơn , gân hình mạng , mọc đối

  6 lá hoa mai :

  lá đơn , gân hình mạng , mọc đối

  7 lá ngũ tử :

  lá đơn , gân hình mạng , mọc đối 

  8 lá dừa kiểng :

  lá đơn , gân song song , mọc đối

  9 lá trường sinh :

  lá đơn , gân hình cung , mọc vòng 

  10 lá ngũ bì :

  lá đơn , gân hình mạng , mọc vòng 

  11 lá khế :

  lá đơn , gân hình mạng , mọc đối 

   (Đáp án bè bn)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )