Cho biết câu sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng: Trong các khâu ở quy trình bảo quản thóc ngô, khâu làm khô là quan trọng nhất.

Question

Cho biết câu sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng:
Trong các khâu ở quy trình bảo quản thóc ngô, khâu làm khô là quan trọng nhất.

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-08-09T15:57:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:58:40+00:00

  câu này đúng vì khi làm khô , việc bảo qản thóc ngô sẽ dễ dàng , lâu dài hơn . Nếu để thóc , ngô còn ẩm ướt thì sẽ gây ra nâm mốc , vi khuẩn .. từ đó mà khâu làm khô là quan trọng nhất.

  0
  2021-08-09T15:58:55+00:00

  Trong các khâu ở quy trình bảo quản thóc ngô, khâu làm khô là quan trọng nhất.

  => Câu trên đúng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )