Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=8 thì y=15 a) tìm hệ số tủ lệ b) Hãy biểu diễn y theo x c) Tính giá trị của y k

Question

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=8 thì y=15 a) tìm hệ số tủ lệ b) Hãy biểu diễn y theo x c) Tính giá trị của y khi x=6 ; x=10

in progress 0
Daisy 7 ngày 2021-12-03T13:21:46+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:23:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có : hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau

    suu ra:  y=a / x ⇒a=y.x=8.15=120

  b. y = a / x ⇒y=120 / x

  c.

  +giá trị của y khi x=6

  y = a / x ⇒y=120 / x

  y=120/6

  y=20

  + giá trị của y khi  x=10

  y = a / x ⇒y=120 / x

  y=120/10

  y=12

   

  0
  2021-12-03T13:23:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Vì x tỉ lệ nghịch với y

  Nên xy=a (a khác 0)

  Mà x=8 ; y=15

  Suy ra 8 .15=a

  Suy ra a=120 (TMĐK)

  Suy ra xy=120

  b) xy=120

  Suy ra y=120/x (1)

  c) x=6; thay vào (1) ta có

  y=120/6=20

  Vậy x=6 thì y=20

  x=10; thay vào (1) ta có

  y=120/10=12

  Vậy x=10 thì y=12

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )