Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, cây có kiểu gen AaBbDd giảm phân cho đời con có tối đa bao

Question

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, cây có kiểu gen AaBbDd giảm phân cho đời con có tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A.
16.
B.
12.
C.
6.
D.
8.

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-07-29T21:40:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T21:42:14+00:00

  Đáp án:

   D. 8

   

  Giải thích các bước giải:  Áo dụng CT tính nhanh

        AaBbDd có 3 cặp gen dị hợp, mỗi cặp gen tạo 2 loại giao tử

  => 2^3= 8

   

  0
  2021-07-29T21:42:32+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

   Aa giảm phân cho 2 loại giao tử

  Bb giảm phân cho 2 loại giao tử

  Dd giảm phân cho 2 loại gioa tử

  Số kiểu giao tử tối đa là

  $2.2.2=8$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )