Cho biết mùa gió và hướng gió của biển trong 1 năm

Question

Cho biết mùa gió và hướng gió của biển trong 1 năm

in progress 0
Kaylee 38 phút 2021-09-08T13:37:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:38:25+00:00

  Chế độ gió:

  + Gió hướng Đông Bắc từ tháng 10 đến tháng 4.

  + Gió hướng Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 9.

  + Gió trên biển mạnh hơn trên đất liền, trung bình 5 – 6 m/s, cực đai đến 50 m/s.

  0
  2021-09-08T13:38:36+00:00

  Mùa gió của 1 năm: 

  + Gió mùa đông 

  + Gió mùa hè 

  Hướng gió của biển trong 1 năm : 

  – Hướng của Phía Bắc là : 

  + Hướng thường thổi từ Tây sang Đông 

  – Hướng của Phía Nam : 

  + Hướng thường thổi từ Bắc vào Nam

  Cho mk ctkhn nha ***

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )