cho biết nguồn gốc hình thành các đảo của châu đại dương gồm mê-la-nê-di, ni-cro-nê-di, pô-li-nê-di, niu-di-len

Question

cho biết nguồn gốc hình thành các đảo của châu đại dương gồm mê-la-nê-di, ni-cro-nê-di, pô-li-nê-di, niu-di-len

in progress 0
Gianna 3 tháng 2021-09-14T00:02:20+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T00:03:25+00:00

  – Chuỗi đảo núi lửa: Mê-la-nê-di.

  – Chuỗi đảo san hô: Mi-crô-nê-di.

  – Chuỗi đảo núi lửa và san hô: Pô-li-nê-di.

  – Đảo lục địa: Niu Di-len

  0
  2021-09-14T00:04:19+00:00

  * Nguồn gốc hình thành các đảo của châu đại dương gồm

  – Mê-la-nê-di: đảo núi lửa

  – Mi-cro-nê-di: đảo san hô

  – Pô-li-nê-di: đảo núi lửa và san hô

  – Niu-di-len: đảo lục địa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )