Cho biết nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông? Trong đó nguyên nhân nào là chính?

Question

Cho biết nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông? Trong đó nguyên nhân nào là chính?

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-08-17T04:30:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:31:40+00:00

  – Ý thức người tham gia giao thông chưa tốt

  – hệ thống đường chưa đảm bảo yêu cầu của người dân

  -Phương tiện ra tăng về số lượng nhưng không đảm bảo về chất lượng

  – Hệ thống biển báp nhiều nơi đặt không hợp lý

  lý do chính đó là ý thức của người dân chưa tốt

  0
  2021-08-17T04:32:05+00:00

  – Ý thức của người dân

  – Cơ sở vật chất kém

  – Sự không hiểu biết của người dân

  – Luật pháp có phần chưa chặt và phạt còn nhẹ

  Nguyên nhân chính: Ý thức người dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )