cho biết sự giống và khác nhau giữa trợ từ và thán từ? mình cần gấp

Question

cho biết sự giống và khác nhau giữa trợ từ và thán từ?
mình cần gấp

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-11-30T12:46:14+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T12:47:38+00:00

  Trợ từ: là những từ đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hay biểu thị thái độ đánh giá sự vật , sự việc

  Thán từ: từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc  hoặc dùng để gọi đáp 

  0
  2021-11-30T12:47:45+00:00

  Trợ từ: là những từ đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hay biểu thị thái độ đánh giá sự vật , sự việc
  1 số trợ từ : Những, chính , đích , ngay …
  Vd: ” Nó ăn những hai bát cơm ”

  Thán từ: từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc ( a, ái, ơ, ôi, ô hay, than ôi, trời ơi, …) hoặc dùng để gọi đáp ( này , ơi , vâng , dạ ,..)
  Vd : ” Cô ấy đẹp ơi là đẹp “

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )