CHO BIẾT THUẬN LỢI CỦA CAO NGUYÊN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Question

CHO BIẾT THUẬN LỢI CỦA CAO NGUYÊN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-08-05T02:22:23+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:23:24+00:00

  Cao nguyên có địa hình tương đối bằng phẳng nên thuận lợi cho canh tác nông nghiệp. Nhiều cao nguyên hình thành từ dung nham núi lửa, có đất ba dan tốt, rất thích hợp với trồng cây công nghiệp và có nhiều đồng cỏ lớn thuận lợi cho chăn nuôi gia súc lớn.

  0
  2021-08-05T02:24:12+00:00

  Cao nguyên có địa hình tương đối bằng phẳng nên thuận lợi cho canh tác nông nghiệp. Nhiều cao nguyên hình thành từ dung nham núi lửa, có đất ba dan tốt, rất thích hợp với trồng cây công nghiệp và có nhiều đồng cỏ lớn thuận lợi cho chăn nuôi gia súc lớn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )