Cho biết x thuộc Z, tìm x biêt (3x+11) chia hết (x+3)

Question

Cho biết x thuộc Z, tìm x biêt (3x+11) chia hết (x+3)

in progress 0
Gianna 1 tuần 2021-12-03T12:43:53+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:45:21+00:00

  Đáp án: $x\in\{-2,-1,-4,-5\}$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $(3x+11)\quad\vdots\quad x+3$

  $\to (3x+9)+2\quad\vdots\quad x+3$

  $\to 3(x+3)+2\quad\vdots\quad x+3$

  $\to 2\quad\vdots\quad x+3$

  Mà $x\in Z\to x+3\in Z$

  $\to x+3\in U(2)$

  $\to x+3\in\{1,2,-1,-2\}$

  $\to x\in\{-2,-1,-4,-5\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )