Cho biết tính đa dạng và đặc thì của bộ nhiễm sắc thể? Nêu diễn biến hình thái nhiễm sắc thể của quá trình nguyên phân ?

Question

Cho biết tính đa dạng và đặc thì của bộ nhiễm sắc thể? Nêu diễn biến hình thái nhiễm sắc thể của quá trình nguyên phân ?

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-11-12T14:01:42+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:03:07+00:00

  -Tín đặc thù NST : Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xôma), nhiễm sắc thể (NST) tồn tại thành từng cặp tương đồng (giống nhau vể hình thái, kích thước). Trong cặp NST tương đồng, một NST có nguồn gốc từ bố, một NST có nguồn gốc từ mẹ.
  -Nêu diễn biến hình thái nhiễm sắc thể của quá trình nguyên phân

  • Kì đầu: NST bắt đầu co xoắn. Màng nhân và nhân con biến mất. Trung tử và thoi phân bào xuất hiện. Thoi phân bào đính vào 2 phía của tâm động.
  • Kì giữa: NST co xoắn cực đại và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
  • Kì sau: 2 cromatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và đi về hai cực của tế bào.
  • Kì cuối: NST duỗi xoắn, nằm trong 2 nhân mới. Tế bào hình thành eo thắt để phân chia tế bào chất.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )